Friday, September 21, 2012

ဒီလိုေခါင္ေဆာင္မ်ိဳးတကယ္လိုအပ္ေနတယ္ၾသစေတးလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်ဴလီယာေဂ်းလတ္ရဲ႕ သမိုင္းတင္သည့္ ရဲရဲေတာက္မိန္႔ခြန္း
လြတ္လပ္ ပြင့္လင္း ေဝမွ်ျခင္း