Wednesday, June 27, 2012

ရုိဟင္ဂ်ာအေရးအခင္းနွင္႔ ၿဖစ္ႏုိင္ဖြယ္သက္ေရာက္မႈမ်ား


ရုိဟင္ဂ်ာအေရးအခင္းနွင္႔ ၿဖစ္ႏုိင္ဖြယ္သက္ေရာက္မႈမ်ား
by Myo Set
ယေန႔အထိ မီးေတာက္မ်ားကေတာက္ေနဆဲၿဖစ္သည္။ လမ္းခုလတ္တြင္ လက္တြဲခဲ႔ေသာ လူမ်ားက လွည္႔ၿပန္သြားၾကၿပီ။ မီဒီယာ တုိက္ပြဲတြင္ ၿပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား ဝင္ပါလာသည္။ ခံစစ္ကိုလံုေအာင္ကာဖို႔လိုသည္။
 တစ္ခါကေၿပာခဲ႔သလို ၿမန္မာသည္ "စံနစ္္တက် လုပ္ၾကံမႈၾကီး" နွင္႔ရင္ဆုိင္ေနရၿပီၿဖစ္သည္။
 ထုိလုပ္ၾကံမႈၾကီးတြင္ လက္ကိုင္ဒုတ္ၿပည္ပမီဒီယာမ်ားပါသည္၊ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ဌာနမွ အရာရွိဆုိသူမ်ားပါသည္၊ ၿပည္ပနုိင္ငံေရးလက္ေဝခံ သစၥာေဖာက္မ်ားပါသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ ပစ္မွတ္သည္ နယ္ေၿမရရွိေရး။ ၿပည္ပနုိင္ငံေရးသမားလက္တစ္ဆုပ္စာနွင္႔ မီဒီယာမ်ားကမူ ေငြစေၾကးစရႊင္ေရးၿဖစ္သည္။
 ၿမန္မာသတင္းေထာက္မ်ားက သက္စြန္႔ဆံဖ်ား မီးေတာက္မ်ားၾကားထဲတြင္ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ သတင္းမ်ား ရယူရန္ၾကိဳးစားၾကသည္။ ၿပည္တြင္း သတင္းဌာနမ်ားက ရသမွ်အခ်ိန္အတြင္း တင္ေပးသည္။ ကိုၿမေအး စကားေၿပာသည္ကို အၿပည္႔အစံုတင္ေပးေသာ သတင္းဌာနမ်ားက ယေန႔ ရခုိင္ၿပည္နယ္တြင္ အိမ္မ်ားအလံုးလိုက္မီးေလာင္ၿပာက်ေနသည္ကို၊ ရြာမ်ား ရြာလံုးက်ြတ္မီးေလာင္ၿပာက်ေနသည္ကုိတင္ေပးေသာအခါ  ႏုိင္ငံေရးသမားလက္တစ္ဆုပ္စာက လူ႔အခြင္႔အေရးေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ထုိၿပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားကပင္ လိမ္ညာေနသည္ ဟူသတတ္။
က်ေလာက္ဖြယ္ရာပါတကား။ အံ႔ၾသဘြယ္ၿပည္ပေရာက္မ်ိဳးခ်စ္မ်ားပါတကား။ ေသဆံုးကုန္ၾက၊ စီးပြားပ်က္ကုန္ၾကေသာ ရခုိင္တုိ႔ကား မိေအးနွစ္ခါနာေပတည္း။ ကခ်င္ၿပည္နယ္စစ္ပြဲတြင္မွ မည္သည္႔  ကခ်င္ဒုကၡသည္ကိုမွ် အရပ္သားမ်ားက မသတ္။ စစ္တပ္ကို ေရွာင္ကြင္းႏုိင္လွ်င္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည္။ ကခ်င္မ်ားကို လုိအပ္လွ်င္ ကာကြယ္ေပးမည္႔ သူတို႔လက္နက္ကိုင္မ်ားရွိသည္။ ယေန႔ကာလ ရခုိင္တြင္လည္း သတိၾကီးစြာထားေနရဟန္တူေသာ အစိုးရသည္ လံုေလာက္သည္႔ ကာကြယ္မႈမ်ားမေပးႏုိင္ေခ်။
လည္စင္းခံေနရေသာ ရခုိင္မ်ားအေပၚတြင္ ထပ္မံအၿမတ္ထုတ္လိုေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကိုေတြ႔ေနရသည္။ မီဒီယာသမားမ်ားကိုေတြ႔ေနရသည္။ အံ႔ၾသကုန္ႏုိင္ဘြယ္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ားပါေပ။ သူတု႔ိေလာက္ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင္႔အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ၿပည္သူတို႕ကို ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားအခြင္႔အေရးေၿပာသည္မွာသူတို႔ပင္ၿဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္ၾကီးၿဖစ္၍ ရခုိင္ၿပည္နယ္ဟု တစ္သီးတစ္သန္႔ သက္မုတ္ထားေသာ ၿပည္နယ္တြင္ က်ဴးေက်ာ္သူတုိ႔က ဝင္ေရာက္သတ္ၿဖတ္ေနၿခင္းကို ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းဟု ေၿပာၾကေလသည္။
မီဒီယာ အက္သစ္ နွင္႔တုိင္းတာလိုက္ေသာ္ ထုိ ၿပည္ပမီဒီယာအားလံုး ဘိတ္ေခ်းမွ တက္လာမည္မဟုတ္ေတာ႔ေခ်။ အားနည္းခဲ႔ေသာ ၿပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားက တရားဝင္ ဆန္႔က်င္လိုက္ၾကၿပီ။ ၿပည္ပမီဒီယာတုိ႔ သမုိင္းေသေလၿပီ။ 
ယေန႔အေရးအခင္းၾကီးၿဖစ္ပြားေနေသာအခါ လုပ္ရမည္႔အလုပ္က တစ္ခုတည္းၿဖစ္သည္။ ထုိအလုပ္ကား Restoration of law and order ၿဖစ္သည္။ ရခုိင္အမ်ားစု လံုၿခံဳေရးၿဖစ္သည္။ ထုိကိစၥသည္ ခ်က္ၿခင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္႔ကိစၥၿဖစ္သည္။ အစုိးရသည္ ေငြမရွိ။ ႏုိင္ငံတကာမွ ေငြကို လက္ၿဖန္႔ေန၇သည္။ စစ္ေတြကို ဘဂၤလားတို႔မီးတင္ရိႈ႔ေနၿခင္းကို မတားဆီးႏုိင္လွ်င္ စစ္ေတြၿမိဳ႔ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွာ မ်ားစြာ အခက္ေတြ႔မည္။ လက္ရွိ အဓိကရုဏ္းေနာက္ဆက္တြဲ တြင္ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ လူသတ္မႈမ်ားစြာ တိတ္တဆိတ္လူသတ္မႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာပါဦးမည္။
ထုိအဓိက အေရးအၾကီၤးဆံုးၿဖစ္ေသာ အခ်က္ၿဖစ္သည္႔ လံုၿခံဳေရးေပးရန္ကုိ မည္သည္႔ ၿပည္ပမီဒီယာကမွလည္းေၿပာသည္ကိုမေတြ႔ရပါ။ ကေလာ္တုတ္ခံေနရ၍လား၊ ဘဂၤလားေငြစား၍လားမသိ..အေတာ္ပင္ ဝတ္ေက်တန္းေက်ႏုိင္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ လံုၿခံဳေရးကိစၥသည္အစိုးရတာဝန္ၿဖစ္သည္။ အစိုးရမွ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းၿခင္းမၿပဳေသးဘဲ လံုၿခံဳေရးကို ေဆာင္ရြက္လိုလွ်င္ အင္အားမ်ားစြာ ခ်ထားမွသာၿဖစ္ႏုိင္မည္ဟု ယူဆသည္။ ထုိကိစၥအတြက္ ၿပည္သူနွင္႔ ႏုိင္ငံေ၇းအင္အားစုတုိ႔မွ ေတာင္းဆုိေပးရန္လိုသည္ဟုၿမင္သည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အစိုးရသည္ ဘဂၤလားမ်ား၏ အေကာက္ဥာဏ္လွည္႔ကြက္ထဲ မက်ေစရန္ သတိၾကီးၾကီးထားေနရသည္ဟုၿမင္သည္။ ပစ္ခတ္လိုက္လွ်င္လည္း အကယ္ဒမီဆု ရေလာက္ေအာင္ ငိုၿပၾကရန္ ဇာတ္တုိက္ထားၿပီးၿဖစ္သည္။ ေၾကၿငာေပးမည္႔ သူမ်ားမွာ သမုိင္းသင္းကြပ္ၿခင္းခံလိုက္ရေသာ ၿပည္ပမီဒီယာမ်ား ၿဖစ္္ၾကသည္။ ေဒၚစုကလည္း သူ႔ကုိ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္သည္ဟု ယူဆေနသည္နွင္႔တူသည္။ စစ္ေတြတြင္ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေနေလၿပီ။ မည္သူက မည္သို႔ပင္ လွည္႔သည္ၿဖစ္ေစ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေရးသည္ မိမိအေရးဟု ခံယူေသာအခါ တက္ၾကြပါဝင္ၾကသည္သာ ၿဖစ္သည္။ယေန႔ ရုိဟင္ဂ်ာအေရးအခင္းသည္ ၿမန္မာ႔ႏုိင္ငံေရးအေၿပာင္းအလဲ အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္နုိင္ေလသည္။
ပထမမွာ ၿပည္ပမီဒီယာမ်ား၏ ၿမန္မာၿပည္သူတို႔အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ အလြန္ေလ်ာ႔က်သြားနိုင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ၿပည္ပမိဒိယာမ်ားသည္ နအဖ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အတုိက္အခံဖက္မွ တန္ခိုးထက္ၿမက္္ေသာ မီဒိယာလက္နက္ၿဖစ္ခဲ႔သည္။ ၿပည္သူအေပၚလည္း ၾသဇာၾကိးခဲ႔သည္။ သူတုိ႔ တစ္ခြန္းထုတ္ေ္ၿပာလိုက္လွ်င္ မ်ားစြာ ထိေရာက္ႏုိင္သည္။ ယခု ထိုအေနအထားသည္ ေၿပာင္းၿပန္ၿဖစ္သြားရေလၿပီ။ အင္အားအၾကီးဆံုးအတုိက္အခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္က ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ၿခင္းမၿပဳေတာ႔ရာမွ အင္နွင္႔အားနွင္႔ၾကီးထြားလာေသာ ၿပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ ယေန႔ကိစၥ ဘူးေပၚသလုိ ေပၚသြားၿခင္းၿဖစ္သည္။ သမုိင္းတစ္ကန္႔ရပ္သြားၿပီ။ ေနာင္အာကိုးလွ်င္ ၿပည္တြင္းသတင္းမ်ားကိုသာ နုိင္ငံတကာက ကုိးကားဖို႔ ပိုၿဖစ္ႏုိင္လာမည္။ ဤအခ်က္သည္ေကာင္း၏။ ၿပည္ပမိဒီယာမ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားရွိ ႏုိင္ငံၿခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ တုိက္ရုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ထားသၿဖင္႔ သူတုိ႔ေပၚလစီအတုိင္းလႊင္႔ရသည္ခ်ည္းၿဖစ္သည္။ ထိုနည္းအားၿဖင္႔ ၿမန္မာ႔ႏုိင္ငံေ၇းမွာ ၿပည္ပစြက္ဖက္မႈ က မီဒီယာအားၿဖင္႔ ၾကီးၾကီးမားမား သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္။ သူတုိ႔လုိခ်င္သည္႔အတုိင္း နွပ္ေၾကာင္းေပးပံုေဖာ္ခြင္႔သည္ ၿပည္ပမီဒီယာမ်ားနွင္႔ ထုိၿပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံၿခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမ်ား ၏ လက္ထဲတြင္ မသိမသာက်ေရာက္ေနရာမွ တုိင္းၿပည္၏ အနာဂါတ္လမ္းေၾကာင္းအား ကိုယ္ပို္င္မီဒီယာမ်ားက ပိုမုိပံုေဖာ္နုိင္လာမည္။ မည္သည္႔ႏုိင္ငံၿခားသားကမွ ကိုယ္႔တုိင္းၿပည္ကိုအသားလြတ္မခ်စ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ၿပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား အင္အားေကာင္းလာၿခင္းသည္ မ်က္မွန္စိ္မ္းတပ္ ၿပည္ပမီဒီယာမ်ား သမုိင္းေသသြားၿခင္းနွင္ၤ႔အတူ အစိုးရအေပၚ ထိန္းေက်ာင္းခြင္႔မ်ား ပိုမုိအားေကာင္းလာႏုိင္သည္။္ ဦးေနဝင္း ရိုက္ခ်ိဳးခဲ႔ေသာ မ႑ိဳင္သည္ တစ္စတစ္စ အားေကာင္းလာမည္ၿဖစ္သည္။ ထုိဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင္႔နွီးစပ္သူမ်ားပါသည္ဟု ေဝဖန္မည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ရပ္ၿဖင္႔တုိင္းတာလွ်င္မူ သမၼတဦးသိန္းစိန္တက္လာသည္႔အခ်ိန္မွစ၍ ၿမစ္ဆံုကိစၥ၊ ယခု ရုိဟင္ဂ်ာကိစၥမ်ားတြင္ မီဒီယာမ်ားသည္ တာဝန္ေက်ၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သတၱဳတြင္းဝန္ၾကီးဌာနကို စိန္ေခၚခဲ႔ေသာ The Voice ဂ်ာနယ္ နွင္႔ စာေရးသူနာမည္ထုတ္မေၿပာခဲ႔ၿခင္းတုိ႔ကို အေပါင္းရလာဒ္အၿဖစ္ၿမင္မိသည္။ 
ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ၿပည္ပအေထာက္ပံ႔ခံႏုိင္ငံေ၇းအင္အားစုမ်ား၏ မ်က္နွာဖံုးကြ်တ္က်သြားၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာေတာင္းဆုိေနသည္မွာ တုိင္းရင္းသားအခြင္ၤ႔အေရး၊ ထပ္ခ်ဲ႔ရလွ်င္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားက တရားဝင္ေတာင္းဆိုခြင္႔ရွိေသာ ေတာင္းဆုိထုိက္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအဆင္႔နွင္႔တန္းတူ ေတာင္းဆုိေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထုိကိစၥသည္ အလြန္အႏၱရာယ္ၾကိးသည္။ လူကို လူလုိၿမင္၍ ရသည္။ ဒုစရိုက္သမားလည္းလူ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္လည္း လူၿဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဒုစရုိက္သမားနွင္႔ တုိင္းက်ိဳးၿပည္ၿပဳ ႏုိင္ငံေရးသမားကို ထပ္တူၿမင္၍ မရေခ်။ ထုိကဲ႔သို႔ပင္ လူလူခ်င္းၿဖစ္ေသာ္လည္း အိမ္သားနွင္႔ ဧည္႔သည္မည္သုိ႔မွ် ထပ္တူၿပဳ၍ မရေခ်။ ထုိမွ် အႏၱရာယ္ၾကီးလွေသာ ကိစၥကို မီးနွင္႔ကစားသလုိ ေရတုိကိုသာၾကည္႔၍ လုပ္ခဲ႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတုိ႔၏ အမႈ ဘူးေပၚသလုိ ေပၚလာၾကသည္။ သမုိင္းေသေတာ႔မည္ကို သိေသာ ထုိသူမ်ားက လူ႔အခြင္႔အေရးကို ကို္င္ကာေအာ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ ္ထုိသူတုိ႔၏ အသံမ်ားးသည္ ယေန႔ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကို သိၿမင္နားလည္ေနေသာ၊ ရခုိင္လူထု၏ ခံစားရမႈအတြက္ ခံၿပင္းနာၾကည္းေနေသာ လူထုအသံမ်ားေအာက္တြင္ ငုပ္လွ်ိုဳးေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ထုိသူမ်ားသည္လည္း ေနာင္လာမည္႔ ၿမန္မာ႔ႏုိင္ငံေရးၿဖစ္စဥ္မ်ားထဲတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင္႔ ပိတ္သြားၿပီၿဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အာရံုစိုက္မႈ ဒီဂရီသည္ ၿပည္တြင္းဖက္သို႔ လံုးဝနီးပါးေရာက္သြားၿပီၿဖစ္သည္။
ေနာက္အေရးၾကီးေသာတစ္ခ်က္မွာ အမ်ားၿမင္ၾကသလို တပ္နွင္႔ၿပည္သူ ေပါင္းစည္းမႈၿဖစ္သည္။ ယခင္ စစ္ဆုိလွ်င္ ေရစစ္၍ ပင္မေသာက္ဟု ေၿပာခဲ႔ေသာသူမ်ားမွာ  ယခုစစ္တပ္ကို လံုးဝဥႆံုအေကာင္းမၿမင္ေသးသည္႔တုိင္ လိုအပ္ေသာအခါ  ဝင္ေရာက္ထိန္းေပးပါရန္ ဆုိၾကသည္။ ဤသည္မွာလည္း ေနာက္ကြယ္မွ ကိုင္တြယ္ေနသူမ်ားရွိမည္ ဟု ခန္႔မွန္းသူမ်ားရွိၾကသည္။ မၿဖစ္ႏို္င္ဟု ေၿပာ၍ေတာ႔မရပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏုိင္ငံေရးစန္းလည္းက်၊ တပ္သည္လည္း ပိုမုိထင္ရွားေတာက္ပလာလွ်င္ သူတုိ႔အတြက္ သားေရႊအုိးထမ္းေသာကိန္းဆိုက္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိသု႔ေနာက္ကြယ္မွ တမင္အခ်ိန္ဆြဲမေနဘဲ ယခုအခ်ိန္တြင္ မရိွမၿဖစ္လုိအပ္ေနေသာ လံုၿခံဳေရး (ပစ္ခတ္သတ္ၿဖတ္ရန္မဟုတ္ပါ) ကို ပံ႔ပိုးေပးႏုိင္လွ်င္ မူ ၿဖဴစင္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈ၏ အက်ိဳးကိုမုခ်ခံစားရမည္။ လူထုယံုၾကည္မႈ တုိးၿမင္႔လာမည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ အကြက္ခ်အခ်ိန္ဆြဲၿခင္း လုပ္ေနပါက ခ်က္ၿခင္းရပ္တန္႔ပစ္ရန္ုလိုသည္။ထပ္မံ၍ လူထုအယံုအၾကည္ကင္းမဲ႔သြားလွ်င္ နစ္ဖက္လံုးအတြက္မေကာင္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ားစြာကို တိုင္းၿပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိရွိ စြမ္းေဆာင္ေစလိုေသးသည္။ Win-Win အေနအထားကို အတတ္ႏုိင္ဆံုးဖန္တီးရန္လိုသည္။ယခုအေရးတြင္ မေကာက္က်စ္ဘဲ တပ္အေပၚ ၿပည္သူက ယံုၾကည္မႈကို အဟုတ္ရရန္ ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါက နစ္ဖက္လံုးအက်ိဳးမ်ားမည္။ ၿပည္သူမေထာက္ခံေသာ တပ္သည္ အင္အားမၾကီးမား။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ၿပည္သူမ်ားေထာက္ခံမႈကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ေစလိုသည္။
ထုိ႔ၿပင္လူေၿပာနည္းေသာအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ရခုိင္ၿပည္နယ္၏ အဓိကရုဏ္းၿဖစ္စဥ္အၿပီး စီးပြားေရးၿဖစ္သည္။ ရြာေပါင္းမ်ားစြာ မီးေလာင္ၿပင္ၿဖစ္သြားသည္။ ၿမိဳ႔ေတာ္စစ္ေတြ မတည္မၿငိမ္ၿဖစ္ေနသည္။ မတည္မၿငိမ္ၿဖစ္ေနေသာ စစ္ေတြတြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမည္ၿဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေၾကာင္႔ ကုန္သြယ္မႈလည္း ထိခုိက္ဦးမည္ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ ေလာင္က်ြမ္းပ်က္စီးသြားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို အစုိးရမွ ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ရန္ေငြအလံုအေလာက္ရွိဦးမည္မထင္ေခ်။ ထုိ႔ၿပင္ ၇ခုိင္ေဒသ၏ စီးပြားေရးကလည္း ရန္ကုန္၊ မႏၱလး၊ ေတာင္ၾကီး တုိ႔လိုမဟုတ္ေခ်။ နာလံထရန္အေတာ္ပင္ရုန္းကန္ရေပဦးမည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးၿခံဳ၍ၾကည္႔လွ်င္ နာဂစ္ေဒသ၊ ကခ်င္ၿပည္နယ္နွင္႔ ရခုိင္တို႔၏ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈသည္ ဆင္းရဲတြင္းထဲေ၇ာက္ေနေသာ တုိင္းၿပည္အတြက္ အထိနာေစမည္႔ အခ်က္မ်ားၿဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ထိုယိုေပါက္မ်ားကို အၿမန္ဆံုးပိတ္ဆို႔ေပးရန္ ၾကိဳးစားၾကရေတာ႔မည္။
အစုိးရယႏၱယားဖက္ကိုလွည္႔ၾကည္႔လွ်င္ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးၿခင္းမွလြဲ၍ ဝင္ေငြရလမ္းမရွိေသာ လ.ဝ.က ဌာနကို လူမ်ား အာရံုစိုက္လာၾကသည္။ တရုတ္သိမ္းသြားေသာ မႏၱေလးနွင္႔ ဘဂၤလားဝင္ေနေသာ ရခုိင္အတြက္ ဗမာမ်ားနွင္႔က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါ စိုးရိမ္မကင္းၿဖစ္လာၾကသည္။ ယခင္က အစုိးရဌနမ်ားတြင္ စစ္တပ္္၊ ရဲ၊ က်န္းမာေရးနွင္႔ မီးသတ္တု႔ိေလာက္ကိုသာ လူမ်ားစိတ္ဝင္စားေသာ္လည္း ယခုတြင္ လူအမ်ားပါးစပ္ဖ်ားေနရာယူလာေသာ အစိုးရဌာနမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္၊ဆက္သြယ္ေရးနွင္႔ ယခု လ.ဝ.က ၿဖစ္လာသည္။ လွ်ပ္စစ္ကေတာ႔ Reform process မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အၿဖစ္ ၿပည္သူကိုေတာင္းပန္ၿခင္း၊ ခ်က္ၿခင္းေရတုိေၿဖရွင္းခ်က္ထုတ္ၿခင္းတို႔ကိုၿမင္လာရသည္။ လူထုဖိအားေၾကာင္႔ ဆက္သြယ္ေရးစံနစ္တြင္ ဖုန္းမ်ားေစ်းက်လာသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေပ်ာ႔လာသည္။ ယေန႔ လ.ဝ.က မ်ားကိုေတာ႔ ၿပည္သူအလြန္ၿငိဳၿငင္ေနၿပီၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ သိသာထင္ရွားေသာ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားစြာကို ၿမင္ရေတာ႔မည္ဟု ထင္ပါသည္။ အေကာင္းဆံုးမွာ ရခုိင္ၿပည္နယ္ရွိ လ.ဝ.က မ်ားကို ရခုိင္မ်ားကို ဦးစားေပးခန္႔ထားၿခင္း၊ န.စ.ကမ်ားကို ရခုိင္မ်ားကိုသာခန္႔ထားၿခင္း ၿဖစ္သင္႔သည္။ သူတုိ႔ေလာက္ ရခုိင္ေၿမကို ေစာင္႔ေရွာက္လိုသူမရွိေခ်။ ထုိသုိ႔ၿဖစ္ရာ လ.ဝ.က ယႏၱယားစိတ္ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို ၿမင္လာရၿခင္း၊ လူထုအၾကား လူဝင္မႈအေပး အသိတရားႏိုးၾကားလာၿခင္းသည္ ေတာင္ေက်ာ္တရုတ္မ်ားအေပၚ ၾကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈၿဖစ္လာေတာ႔မည္ၿဖစ္သည္။ ထုိကိစၥသည္လည္း ႏုိင္ငံစီးပြားေရးအေပၚ အနည္းနွင္႔အမ်ား ဂယက္ရိုက္လာႏုိင္ေပသည္။
ယေန႔ ဘဂၤလားတုိ႔၏ လွည္႔ကြက္မွာ ႏုိင္ငံသာၿဖစ္ေရးနွင္ၤ႔ တုိင္းရင္းသားၿဖစ္ေရးၿဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားၿဖစ္ေရးးကို အရင္ေတာင္းမည္။ သေဘာမတူပါက ႏုိင္ငံသားၿဖစ္ခြင္႔ကုိ ေတာင္းမည္ၿဖစ္သည္။ ထုိအခါ ႏုိင္ငံသားအၿဖစ္လက္ခံေရးအေပၚတြင္ ႏုိင္ငံတကာဖိအားမ်ားစြာ က်ေရာက္လာႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ ၿမန္မာ႔ေၿမေပၚတြင္ေမြးဖြားေသာသူမ်ားကို ႏုိင္ငံသားအၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳသင္႔သည္ဟူေသာ အခ်က္ကိုကိုင္စြဲလ်က္ ဖိအားေပးၾကမည္ ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔တည္း။ ထုိသို႔ၿဖစ္ေနစဥ္တြင္ အယ္လ္ေခးဒါးမ်ားနွင္႔ ဆက္စပ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ရရွိေနၿခင္းမွာ ထူးၿခားသည္။ ထုိသုိ႔ အလ္ေခးဒါးမ်ားနွင္႔ ပတ္သက္ေနသည္႔သူမ်ားကို ႏုိင္ငံသားအၿဖစ္ ေပး၇န္ၿငင္းဆန္ၿခင္းသည္ ယုတၱိယုတၱာရွိေသာ ၿငင္းပယ္မႈၿဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ ထုိေၾကာင္႔ ထုိအခ်က္ကို စိစစ္အတည္ၿပဳႏုိင္လွ်င္ ေကာင္းပါမည္။ထုိရုိဟင္ဂ်ာမ်ားနွင္႔ ဆက္စပ္အယ္လ္ေခးဒါးမ်ားဟူေသာ အခ်က္ၿဖင္႔ ႏုိင္ငံအတြင္း အႏၱရာယ္ရွိေသာ ကြန္ယက္မ်ာကို ေထာက္လွမ္းေဖာ္ထုတ္နုိင္လွ်င္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ပိုမို သင္႔ေလ်ာ္မည္ၿဖစ္သည္။ ထိုအခါ ကုလသမဂၢ၊ ႏုိင္ငံတကာအန္ဂ်ီအုိမ်ားသည္လည္း မည္သုိ႔မွ် ေၿပာႏုိင္ေတာ႔မည္မဟုတ္ေခ်။
ထိုသုိ႔ၿဖစ္ရာ ယေန႔ရုိဟင္ဂ်ာအေရးအခင္းသည္ တစ္ကယ္႔ဝံပုေလြအစစ္ကို မည္သူမ်ားက ေမြးခဲ႔ေၾကာင္း၊ မည္သူမ်ားက ၇ံုသြင္းခဲ႔ေၾကာင္းေပၚလြင္သြားေစသည္႔အၿပင္ မေမွ်ာ္လင္႔ဘဲ ႏုိင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာအေၿပာင္းအလဲမ်ားၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားနွင္႔ သူမကို မလိုသူမ်ားအတြက္ ယေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နႈတ္ဆိတ္ေနၿခင္းကို တုိက္ရိုက္အသံုးခ် ေၿခထိုးလာႏုိင္သည္။ ထုိအတြက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ ေၿဖရွင္းခ်က္တစ္ခု အဆင္သင္႔ရွိရန္ေတာ႔လိုမည္ၿဖစ္သည္။ ဆုိုလုိသည္မွာ ထုိတုိက္ကြက္မုခ်နီးပါးလာစရာ၇ွိသည္။ ေခ်ပခ်က္မ်ားကို ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ရန္လိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအေရးအခင္းတြင္ တာဝန္အရွိဆံုးၿဖစ္သူမွာ အာဏာပိုင္အစိုးရသာၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အလြန္အမင္းတစ္ဖက္သတ္ေတာ႔ ထုိးနွက္နုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ဘင္ဒစ္ေရာ္ဂ်ာေရးသလို Discredit လုပ္ရံုမွ်ေတာ႔ၿဖစ္ႏုိင္ပါမည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေၿပာင္းအလဲ မ်ားကုိ ၿမင္မိပါသည္။ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ မၿမင္သည္မ်ားလည္း ရွိေပမည္။ ယခုေရးသည္မွာကား မိမိေတြးမိသမွွ်သာ ၿဖစ္ေပသည္။
 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂြျမိဳ ႔ အနီးတြင္ရွ္ိေသာ ကြ်န္းတစ္ကြ်န္းတြင္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ လာသည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ၁၀၀ နီးပါးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ လူမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႔ကို စက္ေလွတစ္စင္းေပၚတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဂြျမိဳ႔တြင္ ငါးဖမ္းရွာေနသည့္ ေဒသခံေရလုပ္သား အခ်ိဳ႔က ေတြ႔ရွိခဲ့ရာ တာ၀န္သိ ေဒသခံမ်ားက သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအေၾကာင္းၾကားမွဳေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ အဆိုပါကြ်န္းသို႔  ထြက္ခြာျပီး လိုက္လံ ရွာေဖြရွာ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူ လူဦးေရ ၁၀၀ နီးပါးခန္႔ကို ေတြ႔ရွိခဲ့သျဖင့္ ယင္းတို႔ကို ဂြျမိဳ႔သို႔ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
"လူေတြကမ်ားေတာ့ အတိအက် စာရင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႔မရလိုက္ဘူး ဖမ္းဆီးလာတဲ့သူေတြကို သက္ဆိုင္ရာက ကားေပၚတင္ေခၚတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရတြက္ၾကည့္လိုက္တာေတာ့ ၈၈ ဦး ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္ သူတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြက သံတြဲရဲစခန္းကို ပို႔ေဆာင္ လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္  ၊သူတို႔ ဘယ္ကေန၀င္လာျပီးေတာ့ ဒီကြ်န္းကို ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းကေရာက္ေနတာကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း အတိအက်မသိရေသးပါဘူး  " ဟု ငါးဖမ္းစက္ေလွပိုင္ရွင္ ေဒသခံတစ္ဦးက Flower News သို႔ေျပာၾကားသည္။
ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္မီဒီယာဂရုပ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက "ဒီသတင္းဟာ မွန္ကန္ပါတယ္ လူ ၁၀၀ နီးပါးေလာက္ ရွိမယ္လို႔ သတင္းရထားပါတယ္ ဒီလူေတြကို အခုဆိုရင္ သံတြဲရဲစခန္းက ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္   " ဟု ေျပာၾကားသည္။
ဂြျမိဳ႔သို႔ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ အဆိုပါကြ်န္းကို ေရာက္ရွိရန္ ဂြျမိဳ႔မွ စက္ေလွျဖင့္ တစ္နာရီ ခန္႔ အခ်ိန္ယူျပီးသြားလာရေၾကာင္း သိရသည္။
"ျပည္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက ယခုဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ့ အေျခအေနဟာ ယခုအခ်ိန္အထိ ယခင္လို မျဖစ္ေသးတာကိုလည္း ၾကားေနရပါတယ္ အထူးသျဖင့္ ဒီလို တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ လူေတြကို စနစ္တက် မွန္မွန္ကန္ကန္ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ အေရးယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လံုျခံဳေရးကို ယခင္ထက္ ပိုျပီးေတာ့ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ေဆာင္ရြက္ ဖို႔လည္း လိုအပ္လာပါလိမ့္မယ္ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ရခိုင္ျပည္ဟာ ဘဂၤလားပင္လယ္ အနီးမွာရွိတဲ့အတြက္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာတဲ့   သူအမ်ားစု ဟာလည္း ေရေၾကာင္းကို အသံုးျပဳျပီးေတာ့ ၀င္ေရာက္ေနၾကတာကို ယခင္ကလည္း ၾကားသိေနရသလို ယခုဆိုရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဂြ ၿမိဳ႔ဘက္ကိုေတာင္ ၀င္ေရာက္လာတာကို ေတြ႔ေနရျပီျဖစ္တဲ့ အတြက္  ေနာက္ေနာင္ ဒီလိုမ်ိဳး ကိစၥေတြ ထပ္မံမေပၚေပါက္လာဖို႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ေရျပင္လံုျခံဳေရးကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုသလို ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနျပီလို႔ ကြ်န္ေတာ္ ျမင္ပါတယ္ " ဟု စက္ေလွပိုင္ရွင္  ဂြၿမိဳ႕ေဒသခံတစ္ဦး က အၾကံျပဳေျပာၾကားသည္။

ေစာျမင့္သန္း(ေပါက္ေတာ)( Yangon Media Group)
 
စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံ မ်ား ညမထြက္ရ အမိန္႔ ႐ုပ္သိမ္းလွ်င္ ဆူပူမႈမ်ား ျပန္ျဖစ္နိဳင္.
စစ္ေတြ၊ ဇြန္-၂၅
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ေၾကညာမႈကို ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ပါက ဆူပူမႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စစ္ေတြေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုအေျခအေန တည္ၿငိမ္ေနတယ္ဆုိတာ ညမထြက္ရ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားလုိ႔ပါ။ အေျခအေနေတြ ေသခ်ာမတည္ၿငိမ္ေသးဘဲ ညမထြက္ရအမိန္႔ကို ႐ုပ္သိမ္း လုိက္ရင္ ဆူပူမီး႐ႈိ႕မႈေတြျပန္ၿပီးျဖစ္လာႏုိင္တယ္” ဟု စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ေဒသခံရခုိင္တုိင္းရင္းသားတစ္ဦးက 7Day News သုိ႔ေျပာသည္။
ဇြန္လ ၁၁ ရက္မွ စတင္၍ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ညမထြက္ရ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ဇြန္လ ၂၄ ရက္အထိ မီးေလာင္၊ မီးလန္႔မႈမ်ားရွိေနေသးသည္။
“မေန႔က ဇြန္လ ၂၄ ရက္ညပိုင္းကလည္း မီးေလာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဇြန္လ ၂၀ နဲ႔ ၂၁ ရက္ ညေတြမွာလည္း မီးေလာင္မႈေတြ ျဖစ္ေသးတယ္။ မီးေလာင္မႈအမ်ားစုက ည ၆ နာရီေနာက္ပိုင္းမွာ ေလာင္တာမ်ားတယ္။ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္မီး႐ႈိ႕ၿပီး ထြက္ေျပးၾကတာလို႔ ယူဆရတယ္”ဟု စစ္ေတြၿမိဳ႕ အမွတ္-၁ ရဲစခန္းမွ ရဲအရာရွိတစ္ ဦးကေျပာသည္။

by 7Day News Journal
 


ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေနာက္ျပင္ရြာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္လူဆယ္ ဦးသတ္မႈ တို႔တြင္ ပါဝင္သူအၾကမ္းဖက္ သမား တစ္ရာေက်ာ္ ကို ဖမ္းဆီးၿပီး စစ္ေတြေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ထား ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီဥကၠဌ ဦးေမာင္လွျမင့္ ကဆိုသည္။
အဆိုပါလူသတ္မႈႏွင့္အ ၾကမ္းဖက္မႈတြင္  ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားမွ(၂၂) ဦးကို ဇြန္(၂၁)ရက္ေန႔က  ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးေနသူမ်ား  ထဲမွ(၃၁)ဦးကို ဇြန္(၂၂) ရက္ေန႔က ဆက္လက္ဖမ္း ဆီးနိုင္ခဲ့ၿပီးနာက္ ထပ္မံ၍  ပါဝင္သူ (၅၀)ဦး ေက်ာ္ကို ဇြန္လ(၂၃)ရက္ေန႔ကဖမ္း ဆီးခဲ့ သျဖင့္ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ  ပုဒ္မ -၃၀၂(က) /၁၁၄၊ပုဒ္မ-၂၁၁၊ ပုဒ္မ-၅၀၆  တို႔ အပါအဝင္အျခားျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး စစ္ေတြ အက်ဥ္းဦးစီး သို႔ပို႔ ေဆာင္ထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

''ဖမ္းမိတဲ့သူေတြကို စစ္ေတြေထာင္ခ်ဳပ္ကိုပို႔တယ္လို႔ေျပာ တယ္။ဒီေန႔လည္းထပ္ၿပီး ဖမ္းမိ တယ္လို႔ၾကားတယ္။ ဘယ္သူေတြက တရားလိုျပဳတယ္ ဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာမသိဘူး'' ဟုရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား  တိုးတက္ ေရးပါတီဥကၠဌဦးေမာင္လွျမင့္က ဆိုသည္။
အဆိုပါ အခင္းျဖစ္ပြား ပုံမွာဇြန္လ(၁၉) ရက္ေန႔ နံနက္(၆) နာရီခန႔္တြင္ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ငါးမိုင္ခန႔္ ကြာေဝးသည့္  ကူေတာင္ ရြာအနီးအိမ္ေျခ(၁၀)လုံးဝန္း က်င္သာ ရွိသည့္ကူေတာင္ေအာက္ရြာသို႔  အ ေနာက္ျပင္ ရြာမွ အၾကမ္းဖက္  သမား တစ္ရာေက်ာ္က ေနအိမ္မ်ားကို မီး ရွို႔ရန္ဝိုင္းထား ခဲ့ၿပီးမီးရွို႔ေနစဥ္ ကူေတာင္ရြာ ႏွင့္ဦးဂါရြာတို႔မွေဒသခံ မ်ားကသိရွိၿပီးအဆိုပါရြာမ်ားမွ ရြာသားႏွစ္ရာခန႔္က ျပန္လည္ခုခံ ရန္ဒုတ္၊ ဓါးမ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ  ကူ ေတာင္ေအာက္ရြာသို႔သြားေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ထိုသို႔ေရာက္ရွိစဥ္အေနာက္ျပင္ရြာမွ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား က၎တို႔ေနထိုင္ရာ အေနာက္ ျပင္ရြာသို႔ျပန္လည္ထြက္ ေျပးသြားခဲ့ ၿပီးထိုသို႔ထြက္ေျပး သူမ်ား ေနာက္သို႔   ကူေတာင္ရြာႏွင့္ ဦးဂါရြာမွ ရြာသား မ်ားကလိုက္သြား ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ထို႔ေနာက္ အေနာက္ျပင္ရြာသို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကၿပီး  အေနာက္ျပင္ ရြာသားမ်ားက ၄င္တို႔ရြာထဲသို႔ ေျပး ဝင္သြားၿပီး  ခဏအၾကာတြင္ေသနက္ ပစ္ေဖာက္သံ တစ္ခ်က္ၾကား ရၿပီး အခ်က္ေပး ဝီစီမ်ားမႈတ္အၿပီးတြင္ အေနာက္ျပင္ရြာမွရြာသား(၆၀၀) ေက်ာ္ခန႔္ထြက္ ရွိလာ ၎တို႔ေနာက္ သို႔လိုက္ပါလာ သည့္ ကူေတာင္ရြာ ႏွင့္ဦးဂါရြာသားမ်ားက လူအင္းအား နည္းသည့္ အတြက္ ထြက္ေျပးၾကရာ မွ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တိုက္မိျခင္း၊လဲက် ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ က်န္ရွိခဲ့သည့္ (၁၀) ဦးအား အေနာက္ျပင္ရြာသားမ်ားက  သတ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရေသ့ ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံက ဆိုသည္။
အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ သို႔ တပ္မေတာ္မွ(၉)နာရီ(၁၅)မိနစ္  တြင္အခင္းျဖစ္ပြားၿပီးခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိသြား ေၾကာင္း၊ အေနာက္ျပင္ ရြာမွရြာသား တစ္ဦးမွ တူးမီးေသနက္ တစ္လက္အား ရဲတပ္ဖြဲ႕အား အပ္ႏွံခဲ့ ေၾကာင္း၊ထိုသို႔ျဖစ္ပြားေနစဥ္အေနာက္ျပင္ရြာမွရြာသားမ်ား က၎တို႔ ေနအိမ္မ်ားကို ေကာက္ရိုး မ်ား ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္မီးရွို႔ျခင္း၊၎တို႔ေနအိမ္ မ်ားကိုကိုယ္တိုင္ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္ ဟုေဒသခံ ျဖစ္သူ ဦးေမာင္သန္းျမင့္ ကဆို သည္။
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီဥကၠဌေဒါက္တာ ေအးေမာင္က''ဒီရေသ့ေတာင္ကိစၥ က လုံျခဳံေရးနဲ႔တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး အားနည္းေနေသး တဲ့အတြက္ဒီ လို ထပ္မံျဖစ္ပြား ေနတာျဖစ္တယ္။ လက္ရွိတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အစိုး ရမွာေရာ၊ အေျခခံ ဥပေဒ  အရ သမၼ တကအကူအညီေတာင္း ခံထား တဲ့ တပ္မေတာ္မွာ  ေရာတာဝန္ရွိပါတယ္ လို႔ ပဲျမင္တယ္''ဟုဆိုသည္။

ေဝမာသိမ့္ (Yangon Media Group)